Nowe funkcje kont gościnnych w Teams - grudzień 2021.

Użytkownicy goście w Teams uzyskają więcej kontroli nad zaproszeniami do zewnętrznych organizacji. Będzie można odrzucić zaproszenie, łatwiej zainicjować opuszczenie zewnętrznej organizacji oraz uporządkować listę gościnnych organizacji na karcie. Zmiany dotyczą interfejsu aplikacji Teams.

Microsoft planuje zaktualizować funkcje użytkowników-gości w aplikacji Microsoft Teams.

Wprowadzone zostaną następujące zmiany w interfejsie użytkownika w aplikacji Teams, jednak nie ma to wpływu na uprawnienia użytkowników-gości i/lub dotychczasowy dostęp do zasobów.

1. Użytkownik-gość może teraz odrzucić oczekujące zaproszenie gościa w aplikacji Teams. Gdy użytkownik-gość kliknie przycisk Odrzuć, lista dzierżaw usługi Teams nie wyświetli dzierżawy z oczekującym zaproszeniem.

2. Użytkownik-gość może teraz zainicjować opuszczanie organizacji (nastąpi przekierowanie użytkownika do portalu, gdzie może opuścić dzierżawę-gościa). Gdy użytkownik-gość kliknie przycisk Opuść organizację, zostanie poinstruowany, jak opuścić gościnną dzierżawę z aplikacji Teams i Azure Portal.

3. Użytkownik-gość może teraz zarządzać listą dzierżaw gości wybierając opcję ukrywania/pokazywania dzierżaw gości na liście. Gdy użytkownik-gość kliknie przycisk Ukryj/Pokaż, dzierżawa zostanie wyświetlona (lub ukryta) w menu pod listą dzierżawców.