Wyższy poziom bezpieczeństwa dla firm.

Microsoft Defender
dla Firm

Usługa zabezpieczenia komputerów i telefonów
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Technologia dostarczana przez:

Antywirus to dziś zdecydownie za mało.

Bezpieczeństwo

Nawet najmniejsza firma może stać się celem ataku naruszającego bezpieczeństwo cyfrowe firmy.

Nikt nie zabezpieczy Windows lepiej niż sam Microsoft.

Ujednolicone standardy zabezpieczeń.

Funkcje

Mała firma może korzystać z technologii ochrony, która do tej pory była dostępna tylko dla dużych przedsiębiorstw.

Zarządzanie podatnościami

Codziennie publikowane są nowe luki w zabezpieczeniach oprogramowania. Usługa Microsoft Defender dla Firm wykrywa, czy dotyczą one wersji oprogramownia, z którego korzysta Twoja firma. Wykrycie zagrożeń następuje w czasie rzeczywistym za pomocą czujników wbudowanych w Windows. Zagrożenia wynikające z luk podlegają ocenie i priorytetyzacji.

Zmniejszanie obszaru podatnego na ataki

Zmniejszenie obszaru ataku oznacza wyłączenie nieużywanych a podanych na nadużycia funkcji systemu operacyjnego. Na przykład wykorzystanie funkcji makr dla Office do tworzenia złośliwych procesów podrzędnych jest powszechną strategią złośliwego oprogramowania. Makra mogą być jednak wykorzystywane również przez oprogramowanie biznesowe. Redukcja obszaru podatnego na ataki pomaga określić, czy dana funkcjonalność jest potrzebna i wyłącza ją na urządzeniach, na których nie jest używana.

Ochrona nowej generacji

Tradycyjny Antywirus jest skuteczny dopiero wtedy, gdy istnieje sygnatura antywirusowa, czyli gdy zagrożenie jest już znane i opisane. A to za późno.

Ochrona nowej generacji analizuje anomalie zachodzące w systemie i podejmuje działania naprawcze. Skanowanie plików i procesów odbywa się w czasie rzeczywistym. Obejmuje to również wykrywanie i blokowanie aplikacji, które są uważane za niebezpieczne, ale mogą nie zostać wykryte jako złośliwe oprogramowanie.

Ochrona dostarczana w chmurze (cloud-delivered protection) obejmuje niemal natychmiastowe wykrywanie i blokowanie zupełnie nowych i rozwijających się zagrożeń, takich jak oprogramowanie dla okupu.

Wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom

Po wykryciu zagrożenia w systemie tworzone są alerty, które analityk może zbadać. Alerty z tymi samymi technikami ataku lub przypisane do tej samej osoby atakującej są agregowane w jednostkę zwaną incydentem. Agregowanie alertów w ten sposób ułatwia analitykom wspólne badanie zagrożeń i reagowanie na nie.

Zautomatyzowane korygowanie zagrożeń

Automatyzacja znacznie zmniejsza liczbę alertów. Wszystkie działania naprawcze, zarówno oczekujące, jak i zakończone, są raportowane w Centrum Akcji.

Filtracja treści w Internecie

Ochrona w Internecie umożliwia zabezpieczenie urządzeń przed zagrożeniami internetowymi i pomaga regulować dostęp do niechcianych treści. Można wykluczyć dostęp do stron zaierających treści niestosowne lub stwarzające ryzyko, takie jak portale z treściami dla dorosłych.

Wdrożenie, monitoring, analityka.

Defender
w RedFlag

Różnica pomiędzy programem a usługą.

Program Microsoft Defender

Program antywirusowy Microsoft Defender zapewnia ochronę nowej generacji wbudowaną w urządzenia z systemem Windows 10 / 11. Ułatwia ochronę przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i potencjalnie niechcianymi aplikacjami.

Usługa Microsoft Defender dla Firm

Usługa Defender dla Firm obejmuje Program antywirusowy Defender i rozszerza te funkcje o zarządzanie zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, zmniejszanie obszaru podatnego na ataki, reagowanie na wykryte zagrożenia oraz zautomatyzowane działania naprawcze.

Monitoring RedFlag

Redflag wdraża, analizuje i monitoruje stan zabezpieczeń. Przyspiesza to reagowanie na zagrożenia w ramach usługi proaktywnego monitoringu dla Microsoft Defender dla Firm. Implementacja zasd zabezpieczeń pozwala nawet niezarządzanym komputerom zachować wymagane standardy ochrony, jednakowe dla całej organizacji. Obsługiwane platformy Windows 10/11, MacOS, Windows Server, Linux, iOS, iPadOS, Android (tylko przy pełnym zarządzaniu MDM).

Ceny Microsoft Defender dla Firm

  • Microsoft 356 Business Premium zawiera Microsoft Defender dla Firm - nie wymaga dopłaty
  • Microsoft Defender dla Firm - 34 EUR rocznie / 3.4 EUR miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft Defender for Endpoint P1 - 34 EUR rocznie / 3.4 EUR miesięcznie za użytkownika
  • Microsoft Defender for Endpoint P2 - 58 EUR rocznie / 5.8 EUR miesięcznie za użytkownika
  • Każdy użytkownik może korzystać z Defendera na 5 urządzeniach jednocześnie

Działaj profesjonalnie.

Windows Pro

Usługa Microsoft Defender dla Firm wymaga komputera z systemem Windows 10 / 11 Pro lub Mac.

Wybieraj urządzenia Surface dla Firm gotowe do pracy z Microsoft Defender dla Firm lub kup aktualizację z Windows Home do Pro w RedFlag.

Microsoft Defender dla Firm (iOS)

Zapewnia podstawową ochronę użytkownika mobilnego. Pozwala na blokowanie potencjalnie niebezpiecznych połączeń sieciowych, zawiera ochronę przed wyłudzaniem informacji, dostarcza danych o podatnościach. Nie wymaga pełnego zarządzania urządzeniem mobilnym (MDM).

Microsoft Defender dla Firm (Android)

Pozwala na blokowanie potencjalnie niebezpiecznych połączeń sieciowych, skanuje linki, pliki, karty pamięci i aplikacje. Dostarcza alertów o niechcianym oprogramowaniu i aplikacjach zawierających złośliwy kod. Wymaga pełnego zarządzania urządzeniem mobilnym (MDM).